ЗАШТИТА СИГУРНОСТ ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 
 
 
 

ЗАШТИТА

 
 
 
 

СИГУРНОСТ

 
 
 
 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 
 
 
 
 
Агенцијата за обезбедување на лица и имот Вис Обезбдување е основана на Јануари 2016 год од страна на лица школувани во високи елитни военополициски образовни институции со цел да се понудат најквалитетни услуги на физички и правни лица од областа на обезбедувањето согласно Законот за обезбедување на имоти и лица во Република Македонија.
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАШТИТА

 
Вис обезбедување нуди 24/7 физичко обезбедување, патролно обезбедување, обезбедување на имот и лица, 24/7 мониторинг.
 
 
 
 
 
 
 
 

СИГУРНОСТ

 
Ние сме компанија на која можете да сметате дека за Вас ќе биде достапна 24 часа во денот за брза интервенција и ќе излезе во пресрет на Вашите потреби.
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 
Ние му се ПОСВЕТУВАМЕ на секој клиент со професионалност и доверба.
За нас не постојат мали и големи КЛИЕНТИ.
За нас сите клиенти се важни и ги ДОБИВААТ побараните услуги.