ЗАШТИТА
СИГУРНОСТ
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ

 
 
 
 

Физичко и патролно обезбедување

 
 
 
 

Лично обезбедување

 
 
 
 

Техничко обезбедување и мониторинг

 
 
 
 

Транспорт на вредносни пратки

 
 
 
 
 
Агенцијата за обезбедување на лица и имот Вис Обезбдување е основана на Јануари 2016 год од страна на лица школувани во високи елитни военополициски образовни институции со цел да се понудат најквалитетни услуги на физички и правни лица од областа на обезбедувањето согласно Законот за обезбедување на имоти и лица во Република Македонија.
 

Нашата Визија

 
Светот околу нас кој постојано се менува, ние како компанија продолжуваме во следните години пред нас да се надградуваме и да гледаме кон иднината, но и да ги следиме трендовите и нивното влијание врз нашето општество со цел подготвени за идните предизвици. Со ова поставуваме долгорочна цел за која нашиот бизнис и нашата компанија е основана поради желбата да допринесуваме во заштитата и зголемување на степенот на безбедноста во нашето општество.
 

Мисија

 
Нашиот тим водејќи се од важноста на она што го работиме, но и грижата за нашите клиенти кои воедно се и наши партнери, сведочат за нашиот ентузијазам и посветеност во подобрување на квалитетот на заштитата. Наша цел е да ги подобруваме услугите на нашиот бизнис и да постигнеме најдобар можен квалитет на услугата.
 
 
 
 
 

Референтна листа

 
 • ЈЗУ Здравствен дом “ Прим. Др. Ѓорѓи Гаврилски“ Свети Николе

 • Друштво за производство и трговија КОМПАНИЈА ВЕЛКОСКИ ДОО

 • ФЕРО ИНВЕСТ ДОО

 • Друштво за производство , трговија, посредување и услуги БАПАЛ Благој ДООЕЛ

 • ГРОТЕКС ГРАДБА ДОО

 • Државен Студентски дом "Кочо Рацин" - Битола

 • Друштво за градежништво, транспорт, трговија и услуги СЕРВИС ГАГИ ДООЕЛ

 • Општина Карпош

 • ООУ Маршал Тито – Струмица

 • СОСУ "Илинден" 
 
 
 
 
 • Друштво за трговија на големо и мало “МАКО МАРКЕТ” ДОО

 • ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

 • ЈЗУ Клиничка Болница – Штип

 • ЈЗУ Општа Болница – Струмица

 • АНДРЕСОН ЛЕОНАРД ФАРМАЦЕУТИКАЛ ДООЕЛ

 • ВОЛВО МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ

 • ООУ “БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ”

 • НОБЕЛЕКС КАМЧО ВЕСКОВ ДООЕЛ

 • ЈЗУ Психијатриска болница Демир Хисар

 • СОУ Перо Наков – Куманово
 
 
 
 
 
 

Сертификати

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вис обезбедување

 

Сакате да станете дел од нашиот тим

 
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*
 
 
 
*
 
*
 
*
 
*
 
*